Vil vurdere bruken av kulturmidler: Denne våren blir det bare lukkede arrangementer

Den kulturelle spaserstokken har tidligere hatt åpne arrangementer for alle seniorer, blant annet på Nøtterøy Kulturhus. Denne våren blir det kun lukkede på institusjoner.