Hvorfor håndheves byggeforbudet i strandsonen så strengt?

Av