Disse viktige hendene i lokalsamfunnet må man ikke gi slipp på

Kommunaldirektør Laila Rognaldsen håper at de frivillige kommer tilbake etter uroen på Frivilligsentralen. Det gjør vi også.