Færder-rådmannen: – Jeg har stor forståelse for at det er utfordrende for byggebransjen

Byggesaksbehandlingen i Færder kommune preger byggenæringen, spesielt på Tjøme. Rådmann Toril Eeg håper iverksatte tiltak skal bedre situasjonen, før konsekvensene blir altfor store for bransjen.