Kommunaldirektøren kom med gladnyhet om saksbehandlingen i byggesakene

Vinterferien og to møter i teknisk hovedtutvalg var blant det som påvirket saksmengden som ble behandlet på byggesak i Færder kommune negativt i februar. Men det er lyspunkter i statistikken også.