Færder vil arrangere byggemøte for "mannen i gata"

Denne uka har politikerne mottatt en bekymringsmelding fra 77 aktører i byggebransjen rundt saksbehandlingstida i kommunen. Færder kommune har over tid satt i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen for næringen, og sist ut kommer et informasjonsmøte for innbyggere som tenker på bygge.