Utedo og byråkrati i skjærgården

Å erstatte en utedo med en ny er ikke bare, bare. Selv for Oslofjordens Friluftsråd.