- Er det en ny trend i øysamfunnet for å omgå boplikten?

Flere søknader til kommunen om bruksendring av uthus og boder får en leser til å undre seg.