Færder kommune: - Saker om fjerning av stengsler vil uansett måtte ta noe tid

Færder kommune har fått en rekke henvendelser om stengsler. Veien mot fjerning er relativt lang.