Færder kan tvangsisolere koronasmittede i hytter

Av

Helsedirektoratet har gitt Færder og flere andre norske kommuner godkjenning for tvangsisolering av koronasmittede demente og utviklingshemmede. Blant annet kan hytter tas i bruk