Færder ble bedt om å ta imot 11 flyktninger – vil ta imot 20

Færder kommune behandlet spørsmål om å bosette flyktninger fra leiren på Lesvos i Hellas.