Eva bygget murene uten tillatelse – politikerne er uenige om disse skal godkjennes

Søknad om tiltak i strandsonen utløste stor diskusjon om regelverket og allemannsretten da Færder-politikerne skulle behandle søknaden om tiltak som ble gjort uten tillatelse.