Etter å ha lært om hvor galt det kan gå, bestemte en seg for å selge motorsaga etter dette kurset

Av

Dyp konsentrasjon og stort engasjement preget deltagerne da Sydhavna Vel nylig arrangerte motorsagkurs for seks egne medlemmer og to medarbeidere fra Havna Hotel.