Et privat firma vil tilby døgntilbud for eldre - lokalene vil de leie av kommunen

Et privat firma ønsker å leie lokaler på Gipø, slik at de kan huse opptil 20 eldre pasienter her. Tanken er å tilby noe de omtaler som en mellomting mellom omsorgsbolig og institusjon.