Gå til sidens hovedinnhold

Et hyggelig Teie skaper næring for fremtiden

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Tønsbergs Blad)

Forslaget til stengning av Ørsnesalleen mellom Smidsrødveien og Holmenveien har fått Næringsdrivende på Teie til å ta fram storslegga. De mener verken at administrasjonen eller politikerne hører på dem, og sier at et «samlet» næringsliv ikke kan ta feil. Her er årsakene til at Arbeiderpartiet mener det er riktig å stenge Ørsnesalleen.

Færder Arbeiderparti ønsker å lytte til innbyggerne i Færder kommune.  De har hatt anledning til å si hva de mener både i medvirkningsmøter, og ved skriftlige innspill.  Innbyggerne er de samme som er kunder av næringslivet på Teie.  Det som forundrer oss, er at vi har et næringsliv som «vet best», og som ikke vil høre på hva kundene ønsker. Vi har tro på at å lytte til kundene er det beste grunnlaget for å skape en positiv utvikling for næringslivet på Teie.  

Det er da fristende å spørre næringslivet tilbake om hvorfor de ikke hører på kundene sine? Vi trodde det var viktig for næringsdrivende å ta på alvor de ønsker kundene har, men i dette tilfellet går næringslivet imot det deres egne kunder nesten entydig ønsker, som fremkommer i de medvirkningsmøtene som har blitt avholdt og i høringssvarene. Kundene vil ha et hyggelig Teie. Kundene vil ha et bilfritt torv. Kundene vil at Ørsnesalleen stenges.

Torvet er selve navet på Teie. Det å skape et hyggelig torv med rom for aktivitet og opphold i trivelige omgivelser er det som vil fremme et levedyktig næringsliv for fremtiden i Færders viktigste senter. I en tid hvor butikker sliter med å få hjulene til å gå rundt er nettopp det å ta grep som skaper trivelige og trygge omgivelser det som vil være viktig for å sørge for at handelsstanden skal klare seg.

Vi lever i en tid hvor alt fra kolonialvarer til klær kan leveres på døra hjemme hos den enkelte. Går du inn på nettsiden «morgenlevering.no», så kan du få ferske bakervarer levert på døra hjemme hos deg sammen med avisa. For øvrig veldig gode bakervarer. Dette er en utvikling som kommer til å forsterkes i årene som kommer. Mange steder i utlandet ser man halvtomme og tomme kjøpesenter fordi ikke butikkene har klart seg i kampen mot netthandelen. Arbeiderpartiet tar denne kunnskapen innover seg, og vi er overbevist om at det viktigste grepet vi kan ta for å skape gode rammebetingelser for næringslivet på Teie er å skape trivelige omgivelser.

Selve hovedgrepet for å skape et attraktivt Teie er å stenge Ørsnesalleen forbi Teie torv. Dette er ikke noe vi i Arbeiderpartiet sier – det sier administrasjonen. Ved å fortsatt tillate trafikk forbi torvet så vil en mye mindre del av torvet bli bilfritt. Fra før av har H/FrP – mot våre stemmer – trumfet gjennom at det fortsatt skal være parkering på deler av dagens torv. Dersom de i tillegg opprettholder kjøring i Ørsnesalleen, så sier det seg selv at muligheten til å lage et hyggelig senter blir dramatisk redusert.

Stenging av Ørsnesalleen er også svært viktig for å bedre trafikksikkerheten og gjøre Teie tryggere for gående og syklende. De alternative forslagene til gatebruksplanen fra næringslivet og fra posisjonen gir langt dårligere trafikksikkerhet for myke trafikanter – delvis en forverring i forhold til i dag.

Vi ønsker ikke å fjerne bilen fra Teie. Folk må kunne kjøre til forretninger, og ikke bære tunge poser med matvarer langt når de skal ut og handle. Det er mange parkeringsplasser på Teie, og slik skal det fortsette å være. Vi vil ikke biltrafikken til livs. Men for å få et Teie sentrum med et trivelig offentlig rom hvor det er tilrettelagt for lek og opphold, må trafikken langs og på torvet reduseres noe. Vi er overbevist om dette er fordelaktig både for folk og for næring.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.