(Tønsbergs Blad)

Kommunestyremedlemmene i Færder viste bred enighet da saken om å utrede sammenslåing av tre barnehager på Nøtterøy var oppe til behandling onsdag kveld.

Kommunedirektøren har foreslått å utrede sammenslåingen av Labakken, Herstadløkka og Vestskogen barnehager, med beliggenhet på Herstad ved Kirkeveien.

Lokalbefolkningen på Nøtterøy har engasjert seg sterkt i saken, og har rådet kommunestyrets medlemmer til å stemme for en utsettelse. Det ble også resultatet i møtet.

Utsetter saken

Samtlige representanter stemte for utsettelse av saken.

– Vi ønsker å sende saken tilbake til politisk og administrativ utredning. Hvis saken går videre i retning av Herstad, så vil vi senere be om at Transportøkonomisk institutt utreder avstander og trafikksikkerheten i området, sa Pål Syse (Ap) da han fremmet forslag om utsettelse.

– Det bor få barn i området rundt Herstad. Resultatet av dette blir mye trafikk. Herstad blir en bilbasert barnehage, og det rimer dårlig med vår klimaplan. Barnehager bør bygges der barn bor, sa Erik Holmelin (H).

Selvuttrykket Holmelin ønske om en barnehage i Vestskogen-området, men også en ny, større barnehage i Rosanes-området.

– Vi ønsker Arbeiderpartiet og Høyre velkommen etter, det er ingen skam å snu, sa en fornøyd Muctarr Koroma (KrF), som allerede i formannskapet ønsket en utsettelse av saken.

LES OGSÅ:Nøt du dette synet i dag? Fra i morgen har meteorologen dårlig nytt…

Ønsket vedtak

– Vi i Frp hadde håpet på et vedtak i saken nå, men vi hvis det er flertall for å utsette saken, så har vi ingenting imot at vi går en runde til. Slik jeg skjønner det så vil ikke en utsettelse av saken ha noen budsjettkonsekvenser, så det er en grei avgjørelse, sa Anders Mathisen (Frp).

Ordføreren orienterte i møtet om at han hadde mottatt 529 underskrifter fra innbyggere i Færder. Disse har skrevet under på at de ikke ønsker å slå sammen de tre barnehagene, og at de ønsker en bredere utredning av saken.

Saken skal sluttbehandles i forbindelse med budsjett i 2022, etter at alle nødvendige utredninger er gjennomført.

Det ble også vedtatt å vurdere fordeler og ulemper ved å beholde dagens barnehagestruktur i det aktuelle området

LES: Se kommunestyremøtet i Færder direkte her