Engø gård-eierne blør penger. Fjorårstallene hjalp ikke.

Det samlede underskuddet av driften ved Engø Gård Hotell de seks siste årene er på rundt 10 millioner kroner.