Nøtterøy videregående har alltid vært en nærskole for ungdom fra Nøtterøy og Tjøme og det er nesten bare elever bosatt i Færder som går der. Skolen er veldrevet, den har økende søkertall og folketallet øker som kjent både i kommunen vår og i regionen. Det ville vært veldig galt å redusere skolekapasiteten i en slik situasjon.

Nå er ting snudd helt rundt. Iherdig jobbing fra mange har ført til at det nå er vedtatt med klart politisk flertall å planlegge for to nye klasserom ved skolen – muligens en helt ny fløy.

Mange har jobbet for dette, men jeg vil trekke frem den innsatsen Færders egne ungdommer har lagt ned. De sa klart fra om at det ikke var akseptabelt å fjerne de to klassene, og de argumenterte meget godt for hvorfor. Det førte til at et politisk flertall for å legge ned klasser nå er snudd til et klart flertall for å videreutvikle Nøtterøy videregående skole.

Det endelige vedtaket er ikke gjort i denne saken, og jeg vil følge den tett frem til vedtaket er gjort, men jeg er trygg på at forslaget om å fjerne to klasser fra skolen er dødt og begravet. Til beste for fremtidens unge i kommunen vår.