En natt på Brygga: Slik jobber skjenkekontrollen

– Vi ønsker å sjekke legitimasjon på det bordet der, sier skjenkekontrolløren henvendt til servitøren.