Elisabeth må holde hodet kaldt når katastrofen inntreffer: – Vi gjør mye som tas som en selvfølge

Skredulykken i Gjerdrum satte et enormt apparat i sving i hovedkvarteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) i Tønsberg.