Eiendomsskatt, høyere avgifter og kutt i tjenester - slik vil kommunedirektør Toril spare penger

Kommunestyrerepresentantene møtes i kulturhuset.