Vegdirektøren vil granske raset: – En alvorlig hendelse som det er helt nødvendig å gå grundig inn i

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland vil ha en ekstern, uavhengig gjennomgang av raset ved E18.