Duket for debatt på generalforsamlingen til Rød Golf på Tjøme: Vil ha familieaksjer som kompensasjon for verdiløse aksjer

Asbjørn Rudolf Hansen var en av de som kjøpte aksjer i Rød Golf AS for 30 år siden og gjorde det mulig å realisere Tjøme Golfbane. I dag er aksjene null verdt. Hansen foreslår at alle aksjer gjøres om til familieaksjer hele året for aksjeeier og nære familiemedlemmer: barn, barnebarn, oldebarn, svigerbarn og søsken.