Dobling av unge arbeidsledige siden februar:– De må se muligheter og tenke på hva de kan bidra med i fremtidens arbeidsliv

Flere går nå tilbake til jobb, men høy arbeidsledighet og utenforskap hos de unge bekymrer fylkesdirektøren i Nav.