(Tønsbergs Blad)

Avdelingen DPS Vestfold ligger under Sykehuset i Vestfold og tilbyr utredning og behandling innenfor allmennpsykiatriske diagnosegrupper og psykose.

Avdelingen gir spesialisthelsetjenester i sju kommuner: Færder, Tønsberg, Re, Horten, Holmestrand, Larvik og Sandefjord.

Den nye sjefen skal lede avdelingen med 290 årsverk fordelt på tre døgnposter: To allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord og en psykosepost på Nøtterøy, samt sju poliklinikker fordelt på flere lokasjoner.

DPS Vestfold er en av fem kliniske avdelinger i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA).

«Avdelingssjefen inngår i klinikkens ledergruppe, og forventes å bidra aktivt her og ta et medansvar for utvikling på tvers av avdelingene», står det i stillingsannonsen.

Søkerlista

  1. Moen, Mette Camilla (48) konstituert avdelingssjef, Stavern
  2. Nilsen, Helena Paulsson (54) avdelingssjef ved rehabiliteringsavdeling, Sandefjord
  3. Sollie, Heidi (52) avdelingslede, Bagn
  4. Bakke, Trond (53) styreleder, Vestskogen
  5. Unntatt offentlighet, mann