Disse byggesakene skal politikerne se på nå

Onsdag er årets første møte i hovedutvalg for kommunalteknikk. Her er noen av sakene politikerne skal ta for seg.