Dette synet fikk Peggy til å sperre øynene opp: – Det er jo livsfarlig

Veivesenet er varslet.