Dette er ulovlig å gjøre, men: – Lyset får fortsatt gjort jobben sin, og vi synes jo dette var et litt morsomt påfunn

Tapen som er brukt for å lage hjerte av de røde lyset på to trafikklys i lyskrysset på Teie får lov til å stå til den faller av.