Siri Langemyr Jøsang, permitert lærer, snart sykepleierstudent.
Kirvil Håberg

«Nå gleder jeg meg til å sitte på den andre siden og bare ta imot»

Publisert