– Det vil nok ta litt tid før dette området åpnes for allmennheten

Det er ikke bare i Mågerølia at Forsvaret er i gang med å avhende arealer. Gamle Mågerø Leir har lenge stått tom og området er stengt for allmennheten.