Det skulle lages en plan for hele Mågerø - nå vil Forsvarsbygg heller selge bit for bit: - Jeg er absolutt ikke bekvem med dette

Forsvarsbygg har gått bort fra planen om å se hele det tidligere militærområdet på Mågerø under ett. Nå vil de fradele og selge hver for seg, men fikk det ikke helt som de ønsket i første runde.