Det skal svi å berike seg på å ødelegge trær

Nå skal det bli enklere for myndighetene å straffe utbyggere eller andre som skader gamle, verdifulle trær. Og bøtene skal svi.