Det nye Færder-flertallet: Vil se på alternativ Vestfjordforbindelse

Artikkelen er over 1 år gammel

Det nye politiske regimet i Færder vil se på mulighetene for ny vei fra Borgheim mot E18. Det betyr et helt nytt bruprosjekt over Vestfjorden. Partene ønsker også å utrede om trafikkproblemene kan løses med bedre ringvei til Frodeåstunnelen. Og Hjemseng-utbyggerne må revurdere planene.