Det hjalp ikke å klage på fritidseiendommen - nå går saken til settefylkesmann

Politikerne har sagt både ja og nei, og arkitekt Rune Breili har kalt behandlingen kritikkverdig. Denne uka gikk politikerne i teknisk hovedutvalg inn for at klagen fra arkitektfirmaet på at deler av taket på fritidsboligen må vekk, ikke tas til følge.