Det gamle pensjonatet har vært en viktig ferieidyll for mange. Nå vil naboene at det skal rives.

I 15 år har naboene sett det gamle pensjonatet på Grepan forfalle.