– Folk glemmer ofte de enorme økonomiske og menneskelige kostnadene ved å trekke konflikter inn i rettssystemet. De aller fleste nabokonflikter bør løses uten advokater, sier Christine Caspersen i Huseierne.

Gjengangere som får blodet til å bruse i møtet med naboen er trær og busker som skygger, bråk og særlig støy fra trampoliner. I det hele tatt alt som har med lyd, lukt, byggesaker og parkering å gjøre er potensielle kimer til konflikt.

Disse dagene sliter vi med

Distriktslederen forteller at bevegelige helligdager som Kristi himmelfartsdag (i år torsdag 18. mai) og andre pinsedag (i år mandag 29. mai) byr på noen egne utfordringer.

– Vi ser at en del sliter med å forstå loven om helligdagsfred. Slike dager er det etter loven et støyforbud som sier at «ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.» Det skal mye til for å karakterisere støy som utilbørlig men forbudet kan ramme for eksempel bruk av motorgressklipper og motorsag i bolig- og hyttestrøk, forklarer Caspersen.

Påske- pinse- og julaften gjelder helligdagsfredagen først etter klokken 16.

Vi har også røde fridager som ikke er religiøse helligdager, som for eksempel 17. mai. Nasjonaldagen er likestilt med søndager og helligdager, og er unntatt helligdagsfred.

– Hvis du vil fortsette å være godt likt i nabolaget, er kanskje ikke nasjonaldagen den riktige tiden å ta frem motorsagen på, sier Caspersen i Huseierne.

Slik snakker du med naboen

Kommunikasjon er nøkkelen til et godt naboforhold, og til å unngå at konflikter dukker opp og eskalerer.

– Snakk med naboen og ikke om naboen. Gjør naboen din noe som irriterer deg må hun få vite om det. Men husk å henvende deg i en hyggelig tone og legg vekt på hvordan du opplever problemet, uten at du anklager naboen, råder Christine Caspersen.

Hun anbefaler sterkt en løsningsorientert fremgangsmåte:

– Hvis jeg sier: «Jeg opplever mye støy når plenklipperen brukes akkurat når vi legger barna, kan vi ikke snakke om hvordan vi kan løse det?», er dette en langt bedre inngang enn: «Du må slutte med plenklippingen akkurat i sjutiden når vi legger barna».

- Når noen irriterer oss, har vi lett for å tillegge dem motiver og dårlige egenskaper. Men hvordan ser ting ut fra naboens side? De som ikke har småbarn som skal legges klokka sju, tenker kanskje ikke over at bråk på det tidspunktet kan være et problem.

Mest opptatt av egne krav

I de aller fleste tilfeller må hver enkelt konflikt vurderes individuelt. Dermed fylles rettsalene opp av saker som i mange tilfeller kunne vært løst på en mer smidig måte.

Christine Caspersen mener begge parter har alt å vinne og ingenting å tape på å forsøke å løse konflikter uten advokater.

– Sett at du vinner en rettssak, og får gjennom ditt ønske om å sage ned et tre eller to – har du sett for deg hvordan forholdet til naboen vil bli etterpå? Dere skal jo fortsette å bo ved siden av hverandre, og må forholde dere til hverandre også etter at retten utpeker en «vinner» og en «taper», sier Caspersen.

Et gratis alternativ

I stedet for å involvere advokat og domstol foreslår distriktslederen Konfliktrådet. Tjenesten er gratis, og er ikke en del av rettssystemet. I Konfliktrådet er målet at partene selv kommer frem til en løsning begge kan godta. Der er det ingen dommer som avgjør hvem som tar feil og hvem som har rett.

- Konfliktrådet har mer enn 500 meklere over hele landet, deriblant i Horten, som er klare til å hjelpe dem som trenger det. Dersom du ikke klarer å spørre naboen om dere sammen skal oppsøke rådet, kan du selv kontakte Konfliktrådet. Så kan de sende en forespørsel til naboen. Sammen finner dere et tidspunkt og sted som passer å møtes for alle.