Det er flere år siden kyststiprosjektet på Tjøme startet - nå har grunneierne fått brev for tredje gang

Fra Havna mot Ramsen syd på Tjøme har det over flere år pågått et arbeid for å få merket en kyststi. Kapasitet i kommunen og et sameie med mange eiere er blant det som gjør at prosessen tar tid.