– Det er et stort konsern. Nå må de ta vare på sitt renommé, og rydde opp en liten sak i Tønsberg.

Arild Alfredsen i St. Stefan-kvartalet hudfletter gigantkonsernet Norconsults behandling av beboerne i boligkomplekset ved Stoltenbergs gate. UPB-leder Per Martin Aamodt kaller situasjonen dramatisk.