(Østlands-Posten)

KOMMENTAR: I dag publiserer Sandefjords Blad og Østlands-Posten de første sakene om utbygging i strandsonen vår. I flere uker har journalister fra begge redaksjoner jobbet sammen om dette prosjektet som har vært svært omfattende. Vi har søkt om innsyn i flere tusen dokumenter både i Larvik og Sandefjord, snakket med mange mennesker og dokumentert utbygging innenfor det såkalte 100-metersbeltet i strandsonen ved hjelp av kart, video og bilder. Vi har også snakket med folk som var involvert i sakene, og vi løfter blikket og ser framover.

Vi kan se på bildene hvordan strandsonen har blitt bygget ut, også innenfor det såkalte 100-metersbeltet. Det betyr ikke nødvendigvis at byggingen har vært ulovlig, det har vært like viktig for oss å sette søkelyset på hvordan dette kunne skje. Vi ser at kysten blir gradvis nedbygd, ofte er det mindre prosjekter som i sum fører til at ferdsel blir hindret for oss som bruker strandsonen.

Vi mener det er viktig å skrive om denne utviklingen og har bestemt oss for å forene journalistiske krefter i to aviser for å se på strandsonen i de to kommunene vi dekker. For oss i Sandefjords Blad og Østlands-Posten er dette viktig journalistikk som vi vet kommer til å skape debatt. Vi har fått midler til å sette av tid fra både «Fritt Ord» og et fond i Amedia, konsernet som begge avisene er en del av.

Over tusen nye hytter og hus blir satt opp langs sjøen hvert år, viser tall som ble presentert i en sak fra NRK i 2020. Strandsonen er gitt en særlig beskyttelse gjennom en egen bestemmelse om byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen, men er det grunn til å bli bekymret over den utviklingen vi har sett gjennom flere år? I januar i fjor kom det en rapport fra Sivilombudsmannen som viser at kommunene ga dispensasjon fra byggeforbudet i 85 prosent av sakene.

Strandsonen er under press og selv om det er store arealer som er tilgjengelig for oss alle, er over 30 prosent allerede bygget ned. Flere hundre ganger hvert år sier fylkesmennene (nå Statsforvalteren) nei til prosjekter som har blitt godkjent av lokale politikere. Solberg-regjeringen foreslo også å endre plan og bygningsloven som innebærer økt handlingsrom i dispensasjonssaker. Det skapte voldsomme protester fra ti natur- og friluftslivsorganisasjoner. De ti ba regjeringen legge bort forslaget og mener enkelt sagt at utviklingen går feil vei.

I de neste månedene kommer Sandefjords Blad og Østlands-Posten til å publisere flere saker om den utviklingen vi ser i områdene våre. Vi håper du som leser også har lyst til å engasjere deg og tar gjerne imot tips om lignende saker vi bør se nærmere på. I en fersk spørreundersøkelse fra Norsk Friluftsliv, gjennomført av Ipsos, viser det seg at 70 prosent av de spurte ikke vil åpne for mer utbygging langs kysten. Det er sterke signaler.

Har utviklingen gått for langt? Er det for lett å krympe vår felles kyst og strandsone? Vi mener det er viktige spørsmål å stille. Derfor har Sandefjords Blad og Østlands-Posten brukt tid på å grave i vår felles strandsone.