Derfor er det advarsler i skogen

Er du glad i å plukke sopp eller bær, bør du se opp for advarsler som denne.