↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 39 01 40

Besøksadresse

Brøtsøveien 129
3148 HVASSER
  1. Beskrivelse

Medø Marina er et maritimt senter med verksted, opplagstjenester, salg av ny båt og motorer.
Vi er opptatt av at du som kunde skal få en god totalopplevelse av det å eie en båt.

Medø Marina har to avdelinger:
Hovedkontor, salg, verksted og opplag av mindre båter finnes på Brøtsøveien 129, 3148 Hvasser.
Utleie av båtplasser, opplag av større båter og utleie av parkeringsplasser finners på Østveien 19, 3145 Tjøme