↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

905 23 500

Besøksadresse

Stalsbergveien 21
3128 NØTTERØY
 1. Beskrivelse

Informasjon:

Mange fordeler ved isolering av yttervegger og loft
Isolering av yttervegger er en enkel, billig og effektiv form for isolering. Isolering av ytterveggene sikrer en bedre boligkomfort uten trekk fra kalde vegger, og gir lavere fyringsutgifter.š

Har du nettopp kjøpt hus, eller er du i gang med å selge

Du står kanskje med en tilstandsrapport i hånden og et energimerke som kan forbedres. Hvis anbefalingen er å etterisolere ytterveggene eller legge mer isolasjon på loftet, kan du komme i gang her. Isolering av huset gir deg et markant bedre inneklima, og huset blir lettere å selge med lavere fyringsutgifter.

Dine fordeler ved å etterisolere:

 • Du bruker miljøvennlig isolasjon som kan benyttes i svanemerkede bygg
 • Din investering tilbakebetaler seg raskt
 • Du får et markant bedre inneklima
 • Du sparer penger år etter år
 • Utføres av en autorisert Rockwool blåseentreprenør

Fordeler ved Rockwool:

 • Rockwool Steinull oppfyller miljøkrav
 • Rockwool Steinull er et naturmateriale
 • Rockwool Steinull er sikkert å jobbe med og er resirkulerbar
 • Rockwool Steinull er uforgjengelig og uorganisk
 • Rockwool granulat blåses på loft i + 5 % i overtykkelse

Rockwools gode egenskaper:

 • Et bedre inneklima
 • Sikkerhet ved brann
 • Lydisolerende
 • Varmeisolerende
 • Rockwool steinull er et naturmateriale
 • Isolering for miljøets skyld

Godkjenninger og sertifiseringer

 • rockwool