↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 37 85 15

Besøksadresse

Stoltenbergs gate 3
3110 TØNSBERG
  1. Beskrivelse

Velkommen til Juliussen Trafikkskole.

Som en av de eldste trafikkskolene i Vestfold har vi godt oppdaterte og velkvalifiserte trafikklærere til din disposisjon.

Opplæringen i alle førerkortklasser er delt inn i fire trinn, og deler av hvert trinn er obligatorisk. For at du skal få kvalitet på din opplæring har lærerne en regulert arbeidstid. Dette fordi du som elev skal ha en lærer som er opplagt til å yte deg den beste undervisningen og service.

For å ta førerkort i klasse B får du best og rimeligst opplæring i samarbeid med hjemmet ved å starte som 16.åring. Statens vegvesen anbefaler et slikt opplegg.

To-hjulingene har en kort sesong, og vi råder deg til å starte med noe av opplæringen før du vil ha førerkort.

Eleven har egen nettside med oversikt over økonomi, kjørte og avtalte timer.