↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 39 15 75

Besøksadresse

Østveien 622
3145 TJØME
  1. Beskrivelse
Våre tjenester Graving for vann og kloakk Drenering Anlegg av vei Oppgradering/vedlikehold av eksisterende vei Levering av pukk, grus, soldet jord og fyllmasser. Utgraving av tomter Sprengningsarbeider Legging av forstøtningsmur m/Larvikitt, kulestensmur. Planering og opparbeidelse av uteområder, samt levering og legging av ferdigplen. Vi formidler lektertransport, asfaltering og brøyting.

Godkjenninger og sertifiseringer