(Tønsbergs Blad)

(Øyene) De mener leveggen er en fysisk hindring for ferdsel langs sjøen på Humlesekken og at den også har en privatiserende og avvisende virkning på lovlig ferdsel i strandsonen.

– Færder kommune kan heller ikke se at leveggen tjener grunneiers berettigede interesser, skriver de i et brev til eier Søren Christian Prebensen.

LES OGSÅ: Oscar (22) reagerer sterkt på Pride-motstand: – Blir jævlig flau

På stengseljakt

Leveggen i strandkanten kom kommunen over da de var på befaring på jakt etter stengsler og privatiserende tiltak på strekningen fra Verdens Ende til og med Ramsen på Tjøme.

Da besøkte de også denne ti mål store eiendommen på idylliske Humlesekken. Leveggen ligger 84 meter fra hytta og har en bredde og en høyde på et par meter.

(Saken fortsetter under bildet)

Kommunens foreløpige vurdering er at den er plassert i det som kan regnes som utmark.

– På samme måte som et gjerde, vil leveggen, med dens plassering tvers over den naturlige ferdselstraseen langs sjøen på dette punkt, vanskeliggjøre ferdselen. Når det gjelder gjerder, har Direktoratet for naturforvaltning uttalt at et gjerde ikke blir mindre ulovlig etter friluftsloven selv om det med større eller mindre anstrengelser er mulig å passere det, skriver kommunen i sin vurdering.

Færder kommune har konkludert med at leveggen er ulovlig, og foreslår følgelig en frivillig fjerning av den.

– Samarbeider med kommunen

I disse dager er eieren blitt bedt om å svare på om det er ønskelig å etterkomme en frivillig fjerning. Vi har ikke funnet noe svar i postlistene, men tok kontakt med grunneier Prebensen direkte.

– Jeg har ingen kommentarer til saken, utover at jeg er i kontakt med kommunen og samarbeider, svarer han.

Kan komme et pålegg

Dersom Prebensen oppgir at det ikke er ønskelig å godta en frivillig fjerning, vil kommunen vurdere å pålegge fjerning og tvangsmulkt jf. friluftsloven § 40. Dette gjelder også dersom kommunen ikke mottar tilbakemelding innen angitt frist, understrekes det i brevet til grunneieren.

Leveggen kan for øvrig sees på flybilder fra 2003.

– Men selv om leveggen skulle være eldre enn friluftsloven (1957), vil den likevel være ulovlig dersom den hindrer lovlig ferdsel etter denne loven, understreker Færder kommune.