Denne gjengen hadde veldig mye på gang - så kom koronaviruset ...

Av

– Vi hadde fått 506 medlemmer og hadde stor aktivitet på flere områder, men så kom «koronaen» og stoppet oss.