Denne brygga må rives for å unngå dagbøter: – Brukt av tyskerne under krigen

Brygga til Bjønnhueveien 20 på Nøtterøy må rives. Nå risikerer eierne dagbøter.