Denne brygga er ulovlig satt opp, ifølge kommunen: – Båtene må fjernes

Færder kommune har avdekket at en brygge utenfor Øra Camping er ulovlig satt opp.