Denne bransjen er livredd for senvirkninger av koronasituasjonen: – Det er all grunn til å være meget bekymret for 2021

Håndverkere landet over har i stor grad holdt i gang under koronatiden. Ordrebøkene har ikke vært tomme. Bransjeledere er likevel bekymret.