Denne boligen risikerer å gli ut i Oslofjorden – nå søker de dispensasjon fra reglene

Tiltak i strandsonen er strengt regulert. Men hva gjør man hvis naturen holder på å forandre seg?